A választásokat ellenőrző legfontosabb szerv függetlensége és működésének törvényi garanciákhoz kötöttsége is nőtt – ezt állapította meg az az Alapjogokért Központ miután összehasonlította a korábbi Országos Választási Bizottságra, illetve az új Nemzeti Választási Bizottságra vonatkozó szabályozást.

A központ MTI-hez pénteken eljuttatott összegzése szerint az NVB függetlenségének megerősödését a választott tagok hosszabb, parlamenti ciklusoktól elválasztott mandátuma, a tagok államfő általi jelölése, az immár törvényben garantált mértékű tiszteletdíj és a választott tagság új feltételeként meghatározott jogi egyetemi diploma biztosítja.

A működés átláthatóságát szolgálja ezek mellett, hogy egyértelművé vált a testület iránymutatásainak jogi helyzete és a korábbiakkal szemben kötelező a nyilvános ügyrend megalkotása is.

Kitértek arra is: bár az új szabályozás valóban hozott változásokat a választások törvényességét biztosító szervek rendszerében, az NVB elsődleges funkciója változatlan maradt: a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása – írták.

Az elemzés megállapítja: OVB-hez hasonlóan az NVB-nek is vannak megbízott tagjai: az országgyűlési választásokat megelőzően az NVB egy-egy tagját az országgyűlési frakcióval rendelkező pártok delegálják, akiknek mandátuma megszűnik a választások kitűzésével, ezt követően pedig egy-egy tagot az országos listát állító jelölő szervezetek bízhatnak meg.

A pártok által delegált tagok tekintetében az új törvényi szabályozás világosan elválasztja egymástól a választási kampány előtti és alatti időszakot, így teremtve egyértelműbb és átláthatóbb helyzetet. Jelölő szervezetként szintén delegálhatnak egy-egy tagot az országos nemzetiségi önkormányzatok, de e tagok csak a nemzetiségeket érintő ügyekben rendelkeznek szavazati joggal, egyéb ügyekben tanácskozási joggal vesznek részt az NVB munkájában – írták.

A 2013-ban fiatal jogászokból és joghallgatókból alakult Alapjogokért Központ célja a jogállami működéssel és alapjogvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatás és elemzés.

Forrás: mti