Csak olyan épületben nem tarthatnak a pártok választási gyűléseket, ahol hatóság működik.

Állami és önkormányzati intézményekben is lehet választási gyűléseket, rendezvényeket tartani a jövő szombaton kezdődő kampányidőszakban, de a fenntartók csak azonos feltételekkel bocsáthatják a jelöltek, jelölőszervezetek rendelkezésre a helyiségeiket. Tilos azonban kampánytevékenységet folytatni olyan épületben, amelyben hatóság működik. Ez alól kivételt képeznek az ötszáznál kevesebb lakosú települések, ha más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.

A kampánycélú rendezvényre való bérbeadás feltételeiről, így például a helyiségek díjáról az állami és önkormányzati költségvetési szervek, tehát az intézményfenntartók dönthetnek. A kampányrendezvényeket a jogszabály egységesen “választási gyűlésnek” nevezi. Bár az új választási eljárási törvény szerint kampánycsend már nem létezik, nem változott az a korábbi szabályozás, amely szerint választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani, de a szavazás napján már nem tartható.

A törvény szerint a választási gyűlések nyilvánosak, azokon a rend fenntartásáról a gyűlés szervezőjének kell gondoskodnia. Törvény tiltja a gyülekezési jog gyakorlását és a választási gyűléseken részvételt akadályozó egyes “magatartásokat”. A szabálysértési törvény rendelkezései szerint aki mást gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint a választási gyűlésen részvételében jogtalanul akadályoz, szabálysértést követ el, az ilyen ügyekben a rendőrség jár el.

A büntető törvénykönyv is védi a gyülekezési jogot. A választási gyűlésen való részvétel erőszakkal vagy fenyegetéssel történő akadályozása három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Forrás: hvg.hu