Az NVI elnöke elutasította Szigetvári és Jávor népszavazási kezdeményezését

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke elutasította Szigetvári Viktor, az Együtt – a Korszakváltók Pártja társelnöke és Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért Párt társelnöke közös, az atomerőművi blokkok építése ügyében tett népszavazási kezdeményezését.

Pálffy Ilona határozatában – amely a www.valasztas.hu-n olvasható – azt írta, a kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet elutasítja és azt nem terjeszti a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elé. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, de a kérdést a szervezők – az elutasító határozat közlését követő 15 napon belül – ismételten benyújthatják.

Határozatának indoklásában az NVI elnöke felidézte: a szervezők január 24-én nyújtották be az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, 29 támogató választópolgár adataival és aláírásával. (A hatályos jogszabály szerint a népszavazási kezdeményezéseket – a szervezőkkel együtt – legalább húsz, de legfeljebb harminc másik választópolgárnak kell támogatnia aláírásával.)

Az aláírásgyűjtő íven az a kérdés szerepelt: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az államadósságot növelő hitelből ne épüljenek új atomerőművi blokkok Magyarországon?”

Az NVI elnöke emlékeztetett rá: a hatályos népszavazási törvény szerint az NVI elnöke a kérdést öt napon belül határozattal elutasítja, ha az nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.

Felidézte, a népszavazási törvény szerint a támogató aláírások gyűjtését megelőzően a szervezőknek az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelenteni, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény pedig kimondja, hogy az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően – egyes eseteket leszámítva – nem kezdhető meg.

Pálffy Ilona felidézte: az NVI január 24-én kereste meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, és tájékoztatást kért az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezésről. A hatóság január 28-án tájékoztatta arról az NVI-t, hogy a szervezők január 21-én benyújtották kérelmüket az adatvédelmi nyilvántartásba vételre, ezt a hatóság január 28-án bírálta el.

Az NVI elnökének határozatának indoklásában az olvasható: a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítom, hogy a szervezők a támogató aláírásokat – az aláírásgyűjtő ív benyújtását megelőzően – azaz 2014. január 24-e előtt gyűjtötték össze, míg az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentés elbírálására 2014. január 28. napján került sor. Vagyis, a népszavazási eljárás szervezői a támogató aláírások gyűjtésének idején az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelem elbírálásának hiánya miatt a törvényi követelményeknek nem feleltek meg.Emellett arra is hivatkozott elutasító határozatában az NVI elnöke, hogy a népszavazási törvény a támogató aláírások esetén is az aláírásgyűjtő ívekre meghatározott törvényi feltételek alkalmazását írja elő, így a támogató aláírásokat is a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív egy-egy példányán kell benyújtani, úgy, hogy a választópolgár adatai a kérdéssel azonos oldalon szerepeljenek.

A szervezők által benyújtott, az aláírásgyűjtő ív mellékleteként, külön dokumentumként megszerkesztett táblázatban leadott támogató aláírások tehát az NVI elnöke szerint nem felelnek meg a formai követelményeknek.

Az NVI elnöke most első alkalommal hozott olyan döntést, hogy egy népszavazási kezdeményezést nem terjeszt az NVB elé. Az elutasítási jogkört az új (január 18., az országgyűlési választás kiírása óta hatályos) népszavazási törvény tette lehetővé számára.

Forrás: mti

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.