Megsemmisítve amerikai kampányfinanszírozási törvény egyik korlátozó kulcselmét, az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága kedden eltörölte annak limitálását, hogy a gazdag donorok összességében mennyit költhetnek a jelöltek támogatására.

A testület 5:4 arányban szavazta meg annak a korlátozásnak az eltörlését, amely megszabta, hogy egy-egy magánszemély egy kétéves szövetségi választási cikluson belül mennyit adományozhat politikai célokra. Az 1976-ban megállapított összesített limit 123 ezer dollár volt.

A verdikt hatálya már a novemberi “félidős” kongresszusi választásokra is kiterjed. Az ítélet a szövetségi szabályozás módosítása mellett de facto legkevesebb 12 tagállam saját összesített kampányadomány-limitjét is eltörölte.

A bíróság ítélete a kampányadományok összesített határának eltörlése mellett ugyanakkor változatlanuk hagyta azt az érvényes szabályozást, amely szerint egy adományozó egy kétéves ciklus alatt egy-egy jelöltet vagy bizottságot legfeljebb 2600 dollárral támogathat, és hogy egy országos politikai pártnak maximum 32400 dollár adhat.

Az ítélet nyomán a Public Citizen elnevezésű jogvédő csoport számításai szerint egy személy egy cikluson belül ezután 5,9 millió dollárt költhet választási kampányfinanszírozásra. Ezt az összeget az adott párt egyesített adománygyűjtő testülete maga oszthatja szét a jelöltek és a bizottságok között.

A keddi határozat a konzervatív többségű legfelsőbb bíróság egy újabb olyan ítélete, amely megnövelte a gazdag adományozóknak a választásokra gyakorolt befolyását. A bíróság szerint az adományozás összegének felső határa ellentétes az amerikai alkotmánynak a szabad véleménynyilvánítást szavatoló ötödik kiegészítésével.

A verdiktet a 9 tagú testület republikánus elnökök által kinevezett 5 tagja támogatta, a demokrata elnökök által kinevezett többi tag pedig ellenezte.

A legfelsőbb bíróság mostani ítélete a Shaun McCutcheon alabamai üzletember és a Szövetségi Választási Bizottság perét döntötte el.

Négy évvel ezelőtt az Egyesült Államok legmagasabb szintű bírói testülete a Citizens United konzervatív nonprofit szervezet és a Szövetségi Választási Bizottság peres ügyében olyan verdiktet hozott, amely lehetővé tette, hogy a cégek, szakszervezetek és magánszemélyek korlátozás nélkül támogathassák az olyan “super PAC”-eket (politikai szuper-akcióbizottságokat), amelyek hivatalosan nem részesei ugyan a választási kampánynak, de politikai hirdetésekben foglalhatnak állást a jelöltek által képviselt ügyek mellett, vagy azok ellenében.

A kampányadományokat nyomon követő Kampány a Felelősségteljes Politikáért elnevezésű szervezet szerint az Egyesült Államokban 2012-ben 591 donor érte el a politikai célú anyagi támogatás 123 ezer dolláros törvényi limitjé

Forrás: mti