A tízezer vagy ennél kevesebb lakosú településeken egyéni listán választják meg a képviselő-testületek tagjait, a választóknak pedig annyi szavazatuk van, ahány tagú lesz a testület, szavazategyenlőség esetén sorsolással döntenek a mandátumról.

A tízezer vagy ennél kevesebb lakosú település az önkormányzati választáson egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 100 lakosig kettő, 1000 lakosig négy, 5 ezer lakosig hat, 10 ezer lakosig pedig nyolc.

Az egyéni listás szavazólapon valamennyi jelölt szerepel (a választási bizottság által kisorsolt sorrendben), aki összegyűjtötte a meghatározott számú érvényes ajánlást.

A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum a településen kiosztható. A választóknak tehát több, egymással egyenrangú szavazatuk van.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással döntik el, hogy ki szerez mandátumot az egyenlő számú szavazatot elérő jelöltek közül.

Előfordulhat, hogy az egyéni listás jelölt polgármesterként is indult a településen, és ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elérő jelölt lép.

mti