Már csak két napjuk van az európai parlamenti (EP-) választáson induló pártoknak arra, hogy bejelentsék delegáltjaikat a szavazatszámláló bizottságokba.

A jogszabály szerint a választási bizottságoknak, illetve a szavazatszámláló bizottságoknak a választott tagokon felül a választáson listát állító pártok által delegált tagjai is vannak.

A szavazatszámláló bizottságokba – országosan 10 386 van – és az egy szavazókörös településeken a helyi választási bizottságokba két-két tagot küldhetnek az EP-választáson listát állító pártok. A közösen listát állító pártok közösen küldhetnek két-két tagot a bizottságba.

Az EP-választáson nyolc lista indul: a Magyar Szocialista Párt, a Seres Mária Szövetségesei, a Fidesz-KDNP, A Haza Nem Eladó Mozgalom párt, a Jobbik, a Lehet Más a Politika, az Együtt-PM és a Demokratikus Koalíció. Így a pártok a szavazatszámláló bizottságokba 166 ezer delegáltat jelenthetnek be.

A szavazatszámláló bizottságokba delegált tagokat pénteken 16 óráig lehet bejelenteni.

Az áprilisi országgyűlési választásra a pártok, nemzetiségi önkormányzatok és független jelöltek 40 854 delegáltat jelentettek be a szavazatszámláló, a helyi, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi bizottságokba.

A pártoknak érdekük, hogy valamennyi választási szervbe delegáljanak tagot, mivel így saját megbízottjaikon keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról, és részt vehetnek az esetleges vitás kérdések eldöntésében.

A szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. Döntéseiket határozat formájában hozzák; csak igennel vagy nemmel szavazhatnak, nem tartózkodhatnak. A testület határozataival szemben a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) lehet fordulni jogorvoslatért.

A párt által megbízott tag a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során tudomására jutó személyes adatokat azonban sem az őt megbízó pártnak, sem másnak nem adhatja ki.

Az EP-választás hivatalos eredményét a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek alapján állapítja meg az NVB. Így a választáson induló valamennyi párt a delegáltjain keresztül mind helyi, mind országos szinten közvetlenül követheti az eredmény megállapítását.

A nyilvánosság biztosításán túl a pártok olcsóbbá is tehetik a választást, ha minden szavazatszámláló bizottságba delegáltat küldenek, ekkor ugyanis nem kell bevonni (fejenként 20 ezer forintért) úgynevezett póttagokat.

A szavazatszámláló bizottságok öttagúak. A bizottságoknak három olyan tagja van, akiről még az országgyűlési választások előtt döntött a helyi képviselő-testület. A működőképességhez legalább öt tag kell, így ha a pártok delegáltjaival együtt sincs meg az öt tag, akkor póttagokat hívnak a testületbe. (E póttagokat korábban ugyancsak a képviselő-testület választotta meg.)

Az EP-választáson listát állító pártok egy-egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba is, ennek határideje szintén péntek 16 óra.

Forrás: mti